Tagarchief: shantala speciale zorg aanrakingsmethode

Waarom zorgmassage bijdraagt aan het welzijn en welbevinden van ouderen

Schermafbeelding 2013-06-26 om 15.54.30We worden steeds ouder, wat natuurlijk geweldig is! De meeste ouderen zijn langer actief en nog steeds ondernemend. Door een actieve levenshouding en een gezonde leefstijl zijn ouderdomsverschijnselen uit te stellen, maar uiteindelijk valt er niet aan te ontkomen. Gelukkig zijn er steeds meer mensen die (zorg)massage zien als een gezondheidsproduct, die past binnen het pakket van een actieve levenshouding en een gezonde leefstijl.

Ouderdomsverschijnselen zijn bijvoorbeeld verminderde spierkracht, minder soepele gewrichten, toenemende vermoeidheid, verhoogde bloeddruk, achteruitgang van het geheugen, het gehoor en het zicht. Er ontstaan rimpels en er treden her en der allerlei andere pijntjes op. Naast de lichamelijke kwaaltjes zijn er nogal wat ouderen die kampen met eenzaamheid, depressie en isolement. Verder geven veel ouderen aan last te hebben van het gevoel dat dat ze er niet meer toe doen.

We kunnen het nodige ondernemen om aandacht te blijven geven aan de kwaliteit van het leven. Immers, de ervaring laat gelukkig ook zien, dat er ouderen zijn die fitter, vitaler en veerkrachtiger zijn dan menig 50’er!

Zorgmassage kent veel voordelen voor ouderen

Naast de positieve lichamelijke effecten van een zorgmassage voor ouderen heeft zorgmassage ook een positief effect op het emotionele welzijn van ouderen. Aangename aanrakingen en warmte activeren het gevoel van rust en verbondenheid en geven een gevoel van welbevinden. Hieronder worden een aantal voordelen genoemd welke zorgmassage kan geven.

Zorgmassage:

  1. houdt de spieren en gewrichten langer soepel door vermindering van spierspanning en verkrampte spieren.
  2. stimuleert een betere doorbloeding, waardoor de aanvoer van voedingsstoffen en zuurstof en de afvoer van afvalstoffen wordt gestimuleerd.
  3. versterkt het afweersysteem, omdat een snellere afvoer van overtollig vocht en afvalstoffen via de lymfe- en de bloedvaten wordt gestimuleerd.
  4. verlaagt de bloeddruk en verbetert de slaap.
  5. vermindert angst, stress en spanning door het vrijkomen van weefselhormonen, zoals serotonine en oxytocine.
  6. vermindert pijn door toename van serotonine, waardoor je mogelijk minder pijnstillers hoeft te gebruiken.
  7. vermindert depressieve gevoelens en stemmingswisselingen, doordat er minder cortisol (stresshormoon) wordt aangemaakt en de productie van oxytocine en serotonine (gelukshormonen) wordt gestimuleerd.
  8. verbetert het lichaamsbewustzijn en je energie gaat beter stromen, waardoor je beter in je vel zit en je eerder merkt als je over je grenzen gaat.
  9. houdt de huid langer soepel

Deze effecten zijn niet altijd direct meetbaar maar wel waarneembaar aan een meer ontspannen lichaamsbeeld. Naarmate de behandelingen langer herhaald worden, houden de effecten langer aan. Het kan ouderen helpen om hun ouder wordende lichaam beter te accepteren, het gevoel van eenzaamheid en onrust terug te dringen en ze het gevoel geven dat ze er toe doen. Kortom, een regelmatige zorgmassage helpt bij het verbeteren van de kwaliteit van leven.

Het belang van aanraken in alle levensfasen van de mens

Schermafbeelding 2013-06-26 om 16.10.06

Het kan niet vaak genoeg gezegd worden, aanraken en aangeraakt worden op een positieve manier is een levensbehoefte, die bijdraagt aan een gevoel van welzijn en welbevinden.

Dit geldt ook voor ouderen voor wie het vaak niet meer vanzelfsprekend is, dat ze op een fijne en respectvolle manier worden aangeraakt, door bijvoorbeeld het wegvallen van de partner. Ook door het afhankelijk worden van anderen voor b.v. de dagelijkse zorg kan het zijn, dat de aanraking voornamelijk functioneel is.

Deze functionele aanraking is veel minder effectief voor het gevoel van erkenning, welzijn en welbevinden. Ook helpt de functionele aanraking niet bij het soepel houden van spieren, gewrichten en de huid.

Zorgmassage, wat is dat nu?

Schermafbeelding 2013-06-26 om 16.11.06

Wij gebruiken de Shantala Speciale Zorg aanrakingsmethode als zorgmassage. We passen deze aanrakingsmethode toe bij mensen met een tere, kwetsbare of zeer gevoelige huid, zoals bij ouderen of bij hoogsensitieve mensen. Ook hanteren we deze methode voor mensen met een zorgvraag / beperking. Immers, het tempo van leven met een zorgvraag / beperking is anders en deze methode is hierop afgestemd. Het is een gestructureerde aanrakingsmethode, die zich mede onderscheidt door een respectvolle benadering en bejegening. Als gestructureerde aanrakingsmethode kan Shantala zowel over de kleding heen als op de blote huid worden gegeven. Daardoor is het ook gemakkelijk toepasbaar voor ouderen in alle situaties.

De zorgmassage kan worden uitgevoerd bij de ouderen thuis, in een bejaardentehuis of b.v. in een zorginstelling. Gebruikelijk duurt een ouderen massage 30 minuten waarbij de handen- en voeten gemasseerd worden. Het masseren van de handen- en voeten is heel veilig voor ouderen en bij de voetenmassage hoeven alleen de sokken en schoenen worden uitgedaan. De massage bestaat uit zachte en ritmische strijkingen waarbij minimale druk wordt toegepast. Naast het masseren van de handen en voeten kan de massage uitgebreid worden met b.v. een rugmassage.

Wat de wensen ook zijn, in alles wordt rekening gehouden met de conditie van ouderen.

We zijn gecertificeerd behandelaar. Tevens hebben we behandelprotocollen ontwikkeld voor ouderen.

Kennismaken?

Mocht je geïnteresseerd zijn in onze werkwijze betreffende de zorgmassage neem dan eens contact met ons op. Dit kan ook als je zorgmassage zou willen introduceren bij anderen, bijvoorbeeld in een zorginstelling voor ouderen.

© 2014 – Touch Therapy – Irma Buenk – Alle rechten voorbehouden

Wil je dit artikel gebruiken in een nieuwsbrief, tijdschrift, Facebook, website of anders? Dat mag, graag zelfs! MITS je de volgende informatie bij het artikel vermeldt met een werkende link naar de genoemde website:
“Door Irma Buenk van Touch Therapy. Ga naar www.touchtherapy.nl

Interview met Marca van den Broek en Nici Ummels over Shantala Speciale Zorg

Je bent goed zoals je bent

Marca van den Broek en Nici Ummels werkzaam bij ORO, een zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking en kinderen met een ontwikkelingsachterstand, leren zorgverleners op een zodanige manier contact te maken met de ander, dat ze de zorgvragers het gevoel geven “je bent goed zoals je bent”. Het effect is, dat zorgvragers meer gaan meewerken in plaats van tegenwerken en er minder conflictsituaties op de werkplek zijn. Mensen zijn gewoon weer blijer, want ze voelen zich weer gezien en gehoord.

Marca van den Broek Nici UmmelsMarca van den Broek kwam in 1997 voor het eerst in aanraking met de Shantala Speciale Zorg gestructureerde aanrakingsmethode, die zich mede onderscheidt door een respectvolle bejegening. Ze zag direct de mogelijkheden van deze methode om toe te passen binnen haar werk als bewegingstherapeute bij ORO. Op haar werk wist ze Nici Ummels, eveneens beweginstherapeute, te enthousiasmeren voor deze methode. Samen zijn ze aan de slag gegaan om deze methode verder te ontwikkelen, uit te dragen en toe te passen.

De kern van Shantala Speciale Zorg

De kern van deze methode betreft het contact maken met een ander op een zodanige manier dat je de ander het gevoel geeft “je bent goed zoals je bent”.

Juist zorgverleners bepalen door hun manier van benaderen de kwaliteit van leven van de zorgvrager. Immers, mensen met een beperking hebben een ander tempo van leven.  De behoefte aan contact en aanraking neemt namelijk toe, naarmate de gezondheid van een mens slechter is, zeker als de ander zichzelf moeilijker kan aanraken of contact kan maken met een ander.

Uit onderzoeken wordt ook steeds duidelijker, dat positieve aanraking net zo belangrijk is, als eten en drinken voor het welzijn van de mens.

Hoe het er in de praktijk aan toe kan gaan

De praktijk laat echter zien, dat juist mensen met een zorgvraag meestal alleen nog maar functioneel aangeraakt worden. Daarbij laten we ze vaak onbewust non- verbaal voelen “dat ze er niet zo toe doen”.

Stop met wie maak jij contact?

(Klik op de afbeelding voor het starten van het filmpje)

Door deze functionele benadering voelt de persoon met een zorgvraag zich nog meer afgewezen in zijn mens-zijn. Als reactie hierop sluiten de zorgvragers zich af en doen niet meer mee met het dagelijks leven. Ze kunnen agressief gedrag gaan vertonen of ze bouwen meer (spier)spanning op, waardoor er meer weerstand ontstaat en bijvoorbeeld de verzorgingssituaties langer duren.

Met elkaar in contact zijn, geeft vertrouwen en veiligheid

Door het toepassen van de uitgangspunten van de Shantala Speciale Zorg komen zorgverleners en zorgvragers weer met elkaar in contact. Er ontstaat vervolgens meer vertrouwen en veiligheid, omdat de zorgvrager nu ook non-verbaal ervaart “jij bent goed zoals je bent’.

Nici legt uit, dat het werken hierdoor makkelijker wordt, want je krijgt nu meer meewerking in plaats van tegenwerking, er zijn minder conflictsituaties en mensen zijn gewoon weer blijer. De belangrijkste reden hiervoor is, dat mensen zich weer deel voelen uitmaken van de situatie. Kortom, ze voelen zich weer gezien en gehoord.

Marca geeft aan, dat deze uitgangspunten een “Way of Life” zijn en ze zou het liefst zien, dat deze uitgangspunten binnen het directe zorgcontact dagelijks plaatsvinden en niet alleen bijvoorbeeld tijdens een uurtje activiteitenbegeleiding.

Eén van de belangrijkste voorwaarden om de kerngedachte van Shantala Speciale Zorg tot haar recht te laten komen, betreft de éénduidigheid van werken binnen een zorginstelling. Hoe meer mensen op een groep of een afdeling deze methode toepassen, hoe groter het positieve effect op de zorgvragers. Het effect is dan ook het grootst, wanneer een aantal zorgverleners die samen op een groep of een afdeling werken samen de basistraining volgen.

Als iedereen op dezelfde manier de zorgvrager benadert, wordt de situatie overzichtelijk. Hierdoor wordt veiligheid en geborgenheid gecreëerd, wat weer veel rust op een groep of op een afdeling geeft.

Opleidingsmogelijkheden

Nu ruim 15 jaar later hebben Marca en Nici de Shantala Speciale Zorg verankerd in hun organisatie, ORO. Er zijn landelijke opleidingsmodules geschreven en jaarlijks worden er bij ORO opfriscursussen en  nascholingsdagen georganiseerd. Alles is gedocumenteerd en vastgelegd in opleidingsprotocollen. Door de bevlogenheid van deze twee vrouwen hebben zo’n 400 mensen de basistraining gevolgd binnen de organisatie waar ze werkzaam zijn. Tevens hebben ze 140 mensen buiten hun eigen organisatie opgeleid tot behandelaar en/of docent Shantala Speciale Zorg.

Mocht je enthousiast zijn geworden door het verhaal bezoek dan eens de website Shantala Speciale Zorg of mail Marca van den Broek en/of Nici Ummels. Op de website kun je ook meer informatie vinden over de inhoud van de opleiding en over de manier van aanmelden.

Tot slot

Wij hebben eveneens de opleiding gevolgd bij ORO en zijn gecertificeerd behandelaar. Wij zijn super enthousiast over de kerngedachte van de Shantala Speciale Zorg en we willen met Marca, Nici en anderen deze manier van aanraken en in contact komen als basishouding in de gehele zorgsector introduceren, zodat iedereen met een zorgvraag op een goede manier aangeraakt en verzorgd wordt en zich gezien voelt als mens.

Irma Buenk

© 2014 – Touch Therapy – Irma Buenk – Alle rechten voorbehoudenWil je dit artikel gebruiken in een nieuwsbrief, tijdschrift, Facebook, website of anders? Dat mag, graag zelfs! MITS je de volgende informatie bij het artikel vermeldt met een werkende link naar de genoemde website:
“Door Irma Buenk van Touch Therapy. Ga naar www.touchtherapy.nl